Polİtİkalar ve SertİfİkalarAVIS FİLO


POLİTİKALAR ve SERTİFİKALAR

Otokoç Otomotiv Olarak,

Otomotiv sektöründe faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken;

 • Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi küresel yol arkadaşınız olmayı,
 • Teknolojik gelişmeler, inovatif yaklaşımlar ve dijitalleşme ile birlikte operasyonlarımızın kalitesini artırmayı,
 • Ülkeye ve otomotiv sektörüne katma değer sağlayacak uygulamalar ve süreçler ile öncü rol model olmayı,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, finansal kârlılığı ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek güvenilirliği artırmayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlamayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel boyutların çevreye etkisini (havaya, suya, toprağa, insana, floraya, doğal hayata, bitki örtüsüne, kurumsal imaja) değerlendirerek, önemli çevresel riskleri ve çevresel kirliliği önlemeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile doğal kaynakları korumayı,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarından, çalışanları ruhen ve bedenen korumayı ve proaktif önlemler alarak riskleri değerlendirmeyi,
 • Çalışanlarımıza ve Otokoç ile iş birliği içinde olan ilgili taraflara yönelik, çevrenin korunması ile ilgili bilgilendirici faaliyetleri, sosyal sorumluluk projelerimiz ile yaygınlaştırmayı,
 • Çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızın Otokoç hedefleri doğrultusunda gelişimi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri şikayetlerini ele alma sürecini yürütürken; açık, hızlı, güvenli, tarafsız, adil, duyarlı, erişilebilir, ücretsiz çözme odaklı, şeffaf, bütünlük çerçevesinde değerlendiren, gizlilik taahhüdüne bağlı kalan, müşteri memnuniyetini sağlayan bir yaklaşım sergilemeyi,
 • Koç Holding ve Otokoç Otomotiv misyon, vizyon ve stratejisi ile hareket ederek; entegre yönetim sistemi için amaç, hedef ve programlarımızı oluşturup, gözden geçirerek; entegre yönetim sisteminin performansını artırarak, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,


Taahhüt ederiz.

KVK Politikamızı görmek için tıklayın.

 


ISO 9001 Sertifikasını görmek için tıklayın.
ISO 10002 Sertifikasını görmek için tıklayın.
ISO 14001 Sertifikasını görmek için tıklayın.
OHSAS 18001 Sertifikasını görmek için tıklayın.