ARAÇLARIN KULLANIMIAVIS FİLO


ARAÇLARIN KULLANIMI

01
Kiralanan araçlar, KİRACI’nın bordrolu personeli tarafından ve 22 yaşından büyük en az 1 yıllık ehliyet sahibi kişiler tarafından kullanılabilecektir.

02
Araçlarda kullanıcı hatası ile meydana gelebilecek arızalarda masrafları karşılamak KİRACI’ya aittir.

03
Araç kullanıcıları, araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda, amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmamalıdır.

04
Kiralanan araçlar hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı veya bedelsiz bir başkasına kiralanamaz, satılamaz ve ödünç kullandırılamaz.

05
Kiralanan araçlar Türkiye sınırlarının dışına çıkartılamaz.

06
AVIS sözleşme çerçevesinde üstlendiği hizmetleri Türkiye sınırları içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.